Všeobecné podmínky

Rekreační středisko Chata Marion nabízí ubytování, rekreační a rekondiční pobyty a pořádá hromadné akce (svatby, rodinné nebo firemní oslavy, atd.) v prostorách schválených pro tyto aktivity.

Rezervace pobytu nebo akce

Pobyty nebo akce se sjednávají na základě rezervací dohodnutých předem. Zájemci si můžou rezervaci provést elektronickou, telefonickou nebo ústní formou. Při provedení rezervace zájemcem pak společnost provozující středisko garantuje provedený zápis a nenabízí termín rezervace jiným osobám po dobu 7-mi dnů. V této době vyzve zájemce k úhradě zálohy k závaznému potvrzení rezervace. Po úhradě zálohy potvrdí zájemci elektronickou formou došlou zálohu a garantuje termín rezervace včetně dalších smluvených podmínek. Pak platnost garance rezervace končí až čerpáním nebo stornem ze strany zájemce.

Záloha a Storno pobytu nebo akce

Záloha a Storno se řídí níže uvedenými podmínkami:

Uhrazení zálohy do 7 dnů od potvrzení rezervace

  • výše zálohy činí cca.40% z ceny celého pobytu

Storno podmínky

  • zrušení pobytu méně než 14 dní před nástupem na pobyt činí storno poplatek 40% z celkové ceny pobytu 

Nedojezd

  • v případě, že zájemce svou rezervaci nezruší a na pobyt nenastoupí, účtuje se 100% částky pobytu

Ze strany provozovatele je možné zrušit rezervace za podmínek, kdy vlivem „vyšší moci“ není možné provozovat nabízené služby (např.požár, povodeň, atd.) nebo za dalších podmínek (rekonstrukce pokoje, dočasná nutnost ubytování personálu, apod.). V takovém případě je povinen provozovatel vrátit uhrazené zálohy v plné výši v nejkratším možném termínu od oznámení storna.

Nástupy na pobyty

Nástupy na pobyty jsou v době 14.00 - 17.00 hodin. Ve 14.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony. Pokud chcete přijet později sdělte nám to do e-mailu, děkujeme.

Během trvání pobytů

Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze ve venkovních částech areálu.

Odjezdy

Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci chaty nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Domovní řád


REKREAČNÍ OBJEKT „Hotel Na Mlýně“ vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu "Hotel Na Mlýně" toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu!

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na radiátorech

3) Ubytování probíhá v den příjezdu od 14,00 do 18:00. V den odjezdu je třeba uvolnit pokoj do 10:00.

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek po místnosti

6) Po domluvě s provozním je možno využít posezení u ohniště

7) Je zakázán vstup do podkroví a do sklepa.

8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic.

9) Zbytky potravin po sobě ukliďte.

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00.

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě.

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu – provozního hotelu.

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu.

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

Kontaktní osoba, provozní tel.773 971 653


Dále by vás mohlo zajímat:

  • domácím zvířatům vstup povolen (za poplatek)
  • možnost vstupu s asistenčním psem
  • poskytneme Vám prostory pro různé oslavy, párty, svatby, ...

  •  

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 9. 2014

 

 

 RESTAURACE UZAVŘENA


Možnost pronajmutí celého Hotýlku 


Wellness mezonetový apartmán

IMG-20190126-WA0005.jpg


Svatba na Hotýlku Na Mlýně

IMG-20200628-WA0041.jpg


 

Rezervace a informace     

book-159880_1280.png

Telefon : 778 067 167
Email: hotel.namlyne@gmail.com

Všechny rezervace musí být provedeny písemně, proto prosíme, využijte náš rezervační formulář


facebook-1799690_1280.png